سلام
آیا کسی از دوستان نقشه این رسیور رو داره یا میتونه کمکی تو این زمینه به من بکنه ؟
اگه نقشه ای سی lnbp20 یا اطراف اون هم باشه کار من راه میوفته ...
با تشکر